ramecekL.png

"Přišla jsem vám sloužit. Prosím, pomozte mi."

 

Inscenace v žánru fyzického, objektového divadla proto nejen slovy vypráví o milosrdenství, mozolech a bezedném srdci. Životní příběh silné křehkosti a nezlomné víry, příběh 20. století. Emoce probouzející inscenace není souhrnem životopisných dat, je obrazem odvahy a lásky a zdůrazňuje perzekuci řádových sester režimy 20. století. Zároveň je událostí probouzející vzpomínky na vlastní dětství, prarodiče, na pestrou mozaiku života a křižovatky rozhodnutí.

Jedni staví, druzí ničí. 

Cihlu po trámy, než zase spadne opona. 

Jedni přijímají utrpení, druzí rozdávají rány. 

Vzhůru k Němu, ale před nimi utéct nelze. 

Sepjaté ruce. 

Trpělivost.

Ticho. 

 

Režie a výprava: Hana Strejčková  

Text: Hana Strejčková, S.M. Zdislava Nosková, Filip Novák a pamětníci 20. století 

Interpretace: Alena Štěpánová, Ester Valtrová, Hana Strejčková, Ondřej Dudek, Filip Novák

Hudba: Alena Karkošková 

Hudební spolupráce: Školské sestry sv. Františka Česká provincie 

Světlo, ozvučení: Tomáš Strejček 

Produkce: FysioART 

Koprodukce: Školské sestry sv. Františka Česká provincie 

Za finanční podpory: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, MČ Praha 11 

Partneři projektu: Městské divadlo Varnsdorf, DS Chodov 

Poděkování: Pavla Heverochová, Jana Střílková, Jiří Čujan, Marta Kučerová, Jaroslava Slivoňová, S.M. Anežka Novoměstská

SESTRY

Sestry (Ivo Šafus)

RECENZE

Kompletní recenze z Divadelních novin zde.

Života Elišky Pretschnerové, členky Kongregace Školských sester řádu sv. Františka, se  chopila zkušená divadelnice Hana Strejčková a zpracovala jej prostě, jemně, citlivě, s vědomím si oněch ošemetných nástrah. 

(…)

Hana Strejčková se svým souborem (který je jednou z mnoha jejích aktivit, jež podniká na poli, propojujícím umění a sociální pomoc) vytvořila křehce lyrickou, neokázalou inscenaci na pomezí pantomimy, pohybového divadla a činohry, za pomoci živého hudebního doprovodu, který ještě umocňuje reminiscenci na estetiku dávných burianovských literárně-dramatických pásem. Poctivě nastudovala všechny okolnosti okolo života ztvárňované jeptišky, navštívila se svým souborem místo jejího působiště Hoješín u Seče, ke spolupráci na textu přizvala jednu z Eliščiných pamětnic a kolegyní – sestru Zdislavu Noskovou.

Noří se osobitě, bez ostychu, ale s taktem, pochopením a noblesou do obtížné látky, užívajíc jednoduchých rekvizit, z nichž nejdůležitější je konstrukce ze syrového dřeva, která se mění podle potřeby ve stůl, mučící nástroj, lávku, okno, pryčnu, žebřík… Další nezbytnou rekvizitou je rostlina, přesazovaná, přemísťovaná, jako připomínka toho, jak byla příroda v životě Elišky důležitá, coby útočiště a místo spočinutí i nejhlubších rozhovorů sama se sebou i s Bohem. Zelená barva rostlin, přírodní barva dřeva, černá a bílá, to je barevná škála této inscenace, která plně dokáže pojmout nejdůležitější fasety složitého, a přitom velmi prostého života sestry Elišky. 

Herci jsou vedeni k tomu, aby na sebe zbytečně nestrhávali individuální pozornost, jsou přísně součástí sboru, tak jako byla Eliška, jsou všichni (včetně Strejčkové) rovnocennými dělníky inscenace, kteří slouží výslednému tvaru. Jejich ladný, stylizovaný pohyb je schopen vyjádřit i velmi jemné odstíny, není křečovitý, je uvolněný, svobodný, ale  soustředěný, vědoucí a záměrný. Každý z herců a hereček hraje více postav, je lhostejné, zda mladý muž ztvárňuje chvíli také ženskou postavu oblečenou do sesterského roucha, naopak, je v tom hloubka a půvab, rovnocennost v usebrání a předávání… Strejčková umí modelovat inscenační tvar lehkou, přesnou kresbou, vést své kolegy k pozvolnému vygradování oblouku každého výstupu, který nikdy nevybočuje z plynulého, soustředěného toku celého příběhu, a přitom upozorňuje na vyhrocené okamžiky života Elišky a ostatních sester. 

Výhodou inscenace je, že je ji možno přenést do kteréhokoliv interiéru či přírodního prostředí, a nepochybně nikdy neztratí na působivosti.

 

Kompletní recenze a fotogalerie zde.

(…) Už jsem o této multifunkční režisérce psal tolikrát a viděl od ní toho, že bych se snad ani neměl nechat zaskočit. Čekal jsem, že to bude dobré a silné, ale ono to bylo ještě lepší a ještě silnější. (…)

ramecekL.png