MEMO_logo.png
0.jpg

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

CELOREPUBLIKOVÝ FESTIVAL REMINISCENČNÍHO DIVADLA

online ročník 2020

Od vzpomínky k divadlu.

O PROJEKTU

ramecekL.png

DIVADLO REMINISCENCE

Reminiscenční divadlo vidí dramatický potenciál v příbězích z reálného života. Základním stavebním kamenem tohoto typu divadla je vzpomínka. Tvůrčí proces, jehož účinky mohou být až léčebné, proměňuje životní zkušenosti v živé umění, od činohry přes loutky a objektové formy divadla po ryzí fyzické divadlo. Reminiscenční terapie může pomáhat nejen seniorům, či lidem s demencí, ale rozvíjí i tvůrce jako sběratele orální historie. Techniky divadla reminiscence prohlubují postupy dokumentárního divadla, či metody verbatim. Vzpomínky, nejčastěji zkušenosti starších lidí, jsou cenným zdrojem pro uměleckou tvorbu, jejímž přesahem je díky znovuprožívání hojivý účinek pro duši. 

Umělecké seskupení FysioART pod vedením režisérky Hany Strejčkové, nezisková obecně prospěšná organizace, se dlouhodobě prakticky i teoreticky věnuje rozvoji divadla reminiscence. Pracuje do hloubky s pojmy, jako je paměť místa, paměť všedních dní, paměť předmětů... O tom svědčí různorodost projektů a forma jejich zpracování. Ze zásadních inscenací to jsou 1+1=2-1 o životě dvojčat narozených v r. 1924 do současnosti, Od Madlenky k Madle o hrdinech za druhé světové války, Hotel na rohu o Varnsdorfu v letech 1932 - 1989 očima vystěhovaných, hostů a nově domácích, Sestry o perzekuci řádových sester za totalitních režimů 20. století, Anna V. / Hana B. o první dámě Haně Benešové a jejích pamětnicích, Zchlazení jara o srpnové okupaci 68 očima účastníků odporu... ad. 

ramecekL.png

MEMOFESTIVAL

Festival reminiscenčního divadla MEMOfestival se poprvé konal v prosinci roku 2017 v Domově pro seniory Chodov v Praze. Na inscenace a diskuse bohatá přehlídka překvapila zájmem publika jak z řad seniorů, tak nejširší veřejnosti. Tento impuls byl zásadní motivací festival rozšířit o mezigenerační besedy a navýšit počet festivalových dnů. 

Ročník 2019 zahájila scénická adaptace literárních vzpomínek z 50. let 20. století v interpretaci Tomáše Töpfera a Otakara Brouska ml. V režii Hany Strejčkové. V pražské premiéře se dále představí inscenace Půlnoc v pohraničí o perzekuci duchovních – o „akci K“ a netradiční projekt s názvem „Stolytelling“, jehož podtitul zní reminiscenční reality show. Pro studenty a seniory jsou připravena interaktivní dopoledne, jedno z nich se ponese v duchu 60. let s inscenací s názvem 2:0 4:3, která vzpomíná na osudová hokejová vítězství a navazuje na loňské Zchlazení jara o Srpnové okupaci. Pro nejmenší nebude chybět vánoční pohádka a divadelní představení s názvem Letokufr, které se v premiéře představí 17. 11. v rámci programu Korzo Národní 2019: 30 let svobody. Novinkou třetího ročníku jsou dva koncerty.

Přesný program a další informace budeme postupně přidávat.

 
 

PROGRAM 2019

4. 12. 2019

15:00 Slavnostní zahájení 

s patrony O. Brouskem a T. Töpferem, scénické čtení, premiéra autorské divadlení hry

18:00  Koncert - hudba první třetiny 20. stol. / Hafotet

5. 12. 2019 

9:00, 11:00, 18:00 - 2:0 4:3 / divadelní představení

My nezapomínáme, ale připomínáme si. Oslava hokejových vítězství, která vášnivě hýbala dějinami: Grenoble, Stockholm... Napjatá atmosféra konce 60. let. Od šampaňského k buřtům s cibulí. Češi jsou mistry světa – v humoru.

Dopolední představení jsou určena pro studenty, veřejnost a seniory. Jsou doplněna o navazující tematický seminář.

7. 12. 2019 

14.00  Pamětníci vyprávějí / ve spolupráci s Pražským deníkem

Reminiscenční reality show, tzv. „stolytelling“. Nahlédnutí do fotoalb a vzpomínek 20. století. 

18.00  Jazzová kavárna Prima sezony

8. 12. 2019

 

14:00 Pod křídly andělů

Tradiční vánoční pohádka s loutkami, cukrovím a zpěvy. Loutky z ovčího rouna, perníčky a jehličí všude kolem. 

15:30 Letokufr

Divadelně vzpomínková dílna pro děti, rodiče a seniory. Budeme si hrát a hrát divadlo, hodně SE hýbat a také tančit, nacházet spoustu věcí a také si je budeme představovat. Bude to naše velká hra – hra na velké divadlo utkané ze vzpomínek.

18:00 Anna V. / Hana B.

Divadelní vzpomínka na první dámu Hanou Benešovou - ZRUŠENO ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ

 

JAK SE ZAPOJIT

Pamatujeme-li si i po desítkách let příběhy, pak rozhodně nebyly všední, i když to byl každodenní život.​

Cílem projektu je podpora vzpomínání - rozpomínání se seniorů na události minulého století skrze své vlastní životy, sny a očekávání. Vznikající kniha je mozaikou 224 vzpomínek, do níž mohl přispět každý obyvatel domova a pamětníci se tak stávají aktivními spolutvůrci knížky. Vznikající publikace pracuje s příběhy, popisy dobových předmětů, míst, událostí, s fotografiemi a kresbami a nezřídka skrze „všednost“ odhaluje hrdinství, odvahu a dobré lidské srdce.

Vzpomínkář

Jako herbář trochu vybledlých vzpomínek,

jako snář rozpomenutých přání,

jako kalendář odškrtnutých dnů,

jako adresář minulých i přítomných lidí.

Chci se dozvědět více.

obalka_nova3.jpg
222 a 2 PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ

Sběrna příběhů je virtuální almara sestavená z mnoha šuplíčků, které uschovávají příběhy dávno odžité. Jsou to malé trezůrky, které střeží bohatství všedních dnů, jež dávno uplynuly. Sběrna obrazně odlívá otisky vzpomínek na lidské životy, které se posunuly v čase a místě. Chrání poklady zážitků, aby nevymizely ze světa. Stopy rozumu a rýhy srdce, šlápoty do prázdna i hrdinské činy, to všechno jsou příběhy, které mají svou cenu i své posluchače.

 

Přispějte příběhem do virtuální sběrny a následně papírové knihy… pojďte vzpomínat, vyprávět, nebo psát.

Chci přispět příběhem.

Sestry_fotografie_Pavlina_Simackova (10)
SBĚRNA PŘÍBĚHŮ
Sběrna příběhů
ramecekL.png
ramecekL.png

Nakreslila (c) Naka Růžičková

ramecekL.png
FysioART_rwhite.png

O NÁS

FysioART je nevládní nezisková organizace, jejíž hlavní činností je profesionální umělecká tvorba, zejména pohybová, taneční a divadelní, dále umělecko-pedagogická a arteterapeutická činnost. 

FysioART se dlouhodobě uplatňuje v oblasti sociálního umění v ČR i ve světě a zaměřuje se na dramaterapii, terapii pohybem, biblioterapii a další formy kreativně-hojivé podpory dětí, mládeže a seniorů. 

ramecekL.png
 

Ř

PARTNERI

Činnost FysioART v roce 2020 podporuje MK ČR a Hl. město Praha. 

 

Kontakt

KOORDINÁTOR

MgA. Hana Strejčková, Dis.

hanastrejckova@seznam.cz

+420 721 121 152

 

MÉDIA