MEMO_logo.png
0.jpg

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

CELOREPUBLIKOVÝ FESTIVAL REMINISCENČNÍHO DIVADLA

13.-16. 12. 2018

Od vzpomínky k divadlu.

ramecekL.png

DIVADLO REMINISCENCE

Reminiscenční divadlo vidí dramatický potenciál v příbězích z reálného života. Základním stavebním kamenem tohoto typu divadla je vzpomínka. Tvůrčí proces, jehož účinky mohou být až léčebné, proměňuje životní zkušenosti v živé umění, od činohry přes loutky a objektové formy divadla po ryzí fyzické divadlo. Reminiscenční terapie může pomáhat nejen seniorům, či lidem s demencí, ale rozvíjí i tvůrce jako sběratele orální historie. Techniky divadla reminiscence prohlubují postupy dokumentárního divadla, či metody verbatim. Vzpomínky, nejčastěji zkušenosti starších lidí, jsou cenným zdrojem pro uměleckou tvorbu, jejímž přesahem je díky znovuprožívání hojivý účinek pro duši. 

Umělecké seskupení FysioART pod vedením režisérky Hany Strejčkové, nezisková organizace, se dlouhodobě prakticky i teoreticky věnuje rozvoji divadla reminiscence. Pracuje do hloubky s pojmy, jako je paměť místa, paměť všedních dní, paměť předmětů... O tom svědčí různorodost projektů a forma jejich zpracování. Ze zásadních inscenací to jsou 1+1=2-1 o životě dvojčat narozených v r. 1924 do současnosti, Od Madlenky k Madle o hrdinech za druhé světové války, Hotel na rohu o Varnsdorfu v letech 1932 - 1989 očima vystěhovaných, hostů a nově domácích, Sestry o perzekuci řádových sester za totalitních režimů 20. století, Anna V. / Hana B. o první dámě Haně Benešové a jejích pamětnicích, Zchlazení jara o srpnové okupaci 68 očima účastníků odporu... ad. 

O PROJEKTU

ramecekL.png

MEMOFESTIVAL

Festival reminiscenčního divadla MEMOfestival se poprvé konal v prosinci roku 2017 v Domově pro seniory Chodov v Praze. Na inscenace a diskuse bohatá přehlídka překvapila zájmem publika jak z řad seniorů, tak nejširší veřejnosti. Tento impuls byl zásadní motivací festival rozšířit o mezigenerační besedy a navýšit počet festivalových dnů. Letošní ročník tedy čítá jednu premiéru, jeden křest knihy a jednu pohádku pro děti, dva interaktivní programy pro seniory a studenty, tři inscenace pro dospělé, čtyři reminiscenční dílny pro seniory i veřejnost, pět repríz performance k projektu 222 a 2 příběhy 20. století. 

PROGRAM

13. 12. 2018 

10:00 - 11:30  BUDOVÁNÍ ZMARU / Mezigenerační sdílení: divadlo reminiscence a navazující seminář

o 20. století Od vzpomínky k divadlu. Inscenace mapuje období 1948 – 1960 v Československu.

14:00  ANNA V. / HANA B. / Divadelní vzpomínka na první dámu Hanu Benešovou.

18:00  ANNA V. / HANA B. / Divadelní vzpomínka na první dámu Hanu Benešovou.

14. 12. 2018 

9:00 - 10:15, 10:30 - 11:45  ZCHLAZENÍ JARA / Mezigenerační sdílení: divadlo reminiscence a navazující seminář o 20. století Od vzpomínky k divadlu. Inscenace mapuje události 21. 8. 1968.

14:00  SESTRY / Divadelní inscenace o perzekuci řádových sester za totalitních režimů 20. století.

18:00  SESTRY / Divadelní inscenace o perzekuci řádových sester za totalitních režimů 20. století.

15. 12. 2018 

14:00, 16:30, 17:30, 18:30  222 a 2 PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ / Interaktivní, multimediální, a především zážitkové – emoční divadlo reminiscence. Hotel na rohu a jeho pokračování. 

15:00  KŘEST KNIHY 222 a 2 PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ za přítomnosti patrona Tomáše Töpfera.

16. 12. 2018 

14:00  POD KŘÍDLY ANDĚLŮ / Vánoční pohádka upletená ze vzpomínek na dobu adventní.

JAK SE ZAPOJIT

Pamatujeme-li si i po desítkách let příběhy, pak rozhodně nebyly všední, i když to byl každodenní život.​

Cílem projektu je podpora vzpomínání - rozpomínání se seniorů na události minulého století skrze své vlastní životy, sny a očekávání. Vznikající kniha je mozaikou 224 vzpomínek, do níž mohl přispět každý obyvatel domova a pamětníci se tak stávají aktivními spolutvůrci knížky. Vznikající publikace pracuje s příběhy, popisy dobových předmětů, míst, událostí, s fotografiemi a kresbami a nezřídka skrze „všednost“ odhaluje hrdinství, odvahu a dobré lidské srdce.

Vzpomínkář

Jako herbář trochu vybledlých vzpomínek,

jako snář rozpomenutých přání,

jako kalendář odškrtnutých dnů,

jako adresář minulých i přítomných lidí.

Chci se dozvědět více.

obalka_nova3.jpg

Sběrna příběhů je virtuální almara sestavená z mnoha šuplíčků, které uschovávají příběhy dávno odžité. Jsou to malé trezůrky, které střeží bohatství všedních dnů, jež dávno uplynuly. Sběrna obrazně odlívá otisky vzpomínek na lidské životy, které se posunuly v čase a místě. Chrání poklady zážitků, aby nevymizely ze světa. Stopy rozumu a rýhy srdce, šlápoty do prázdna i hrdinské činy, to všechno jsou příběhy, které mají svou cenu i své posluchače.

 

Přispějte příběhem do virtuální sběrny a následně papírové knihy… pojďte vzpomínat, vyprávět, nebo psát.

Chci přispět příběhem.

Sestry_fotografie_Pavlina_Simackova (10)
Sběrna příběhů
ramecekL.png
ramecekL.png

Nakreslila (c) Naka Růžičková

ramecekL.png
chodov_black.png
FysioART_rwhite.png

O NÁS

Posláním Domova pro seniory Chodov je prostřednictvím pobytové služby zabezpečit seniorům bezpečné a příjemné prostředí s odbornou péčí, které se bude co nejvíce podobat jejich přirozenému prostředí, ve kterém z důvodu snížené soběstačnosti, pro vysoký věk, sociální důvody a změny ve zdravotním stavu nemohou nadále zůstat.

FysioART je nevládní nezisková organizace, jejíž hlavní činností je profesionální umělecká tvorba, zejména pohybová, taneční a divadelní, dále umělecko-pedagogická a arteterapeutická činnost. 

FysioART se dlouhodobě uplatňuje v oblasti sociálního umění v ČR i ve světě a zaměřuje se na dramaterapii, terapii pohybem, biblioterapii a další formy kreativně-hojivé podpory dětí, mládeže a seniorů. 

ramecekL.png

Ř

PARTNERI

Činnost FysioART v roce 2018 podporuje MK ČR a Hl. město Praha. 

Kontakt

DOMOV PRO SENIORY CHODOV

Donovalská 2222/31

Praha 4 - Chodov  149 00

www.seniordomov.cz

KOORDINÁTOR

ing. Jaroslava Slivoňová

jaroslava.slivonova@seniordomov.cz

+420 773 808 813

KOORDINÁTOR

MgA. Hana Strejčková, Dis.

dramaterapie@seniordomov.cz

+420 721 121 152

MÉDIA